แม็กซาโก้ ลูกทุ่งดีมีสาระ
 

   
............. ปรัชญา รอดจากเข็ญ “ แดง แม็กซาโก้ “
วิสัยทัศน์

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น เหมาะในการเจริญเติบโตของพืชไร่ พืชผักผลไม้ รวมทั้งยังประสบปัญหาต่างๆจากโรคและแมลง ลูกทุ่งแม็กซาโก้ มีความตั้งใจ ที่จะนำความรู้ด้านการเกษตร พาเกษตรกรก้าวไปสู่ครัวโลก
โดยตระหนักถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
ภายใต้มาตรฐาน ISO และมาตรฐาน GMP มาตรฐานระดับโลก
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เกษตรกรจะนำความรู้ที่ได้ในรายการลูกทุ่งแม็กซาโก้ ไปปรับใช้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งผู้ฟังทุกท่าน ได้รับความเพลิดเพลินและสาระดีๆ จากลูกทุ่งแม็กซาโก้“
   
  ....................................................................................................................................................................................
   
    สมศักดิ์ สันติตรานนท์ “ ป๋าสม “
วิสัยทัศน์


“ เราให้ความสำคัญและเอาใจใส่ ในทุกกระบวนการผลิต เน้นหนักเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์
เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของพี่น้องเกษตรกร
ที่ได้ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของแม็กซาโก้


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2554 Maxagro
เกี่ยวกับ maxagro | Ship DJ | กิจกรรม | ติดต่อเรา