คอนเสิร์ตลูกทุ่งแม็กซาโก้ ความบันเทิงเต็มรูปแบบ
เพื่อพี่น้องเกษตรกร อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี